שיתוף פעולה עם טולקי

יש לכם מוצר או אפליקציה ואתם רוצים שטולקי תוכל להתחבר אליו או לשלוט עליו?

אם כן תוכלו לפנו אילנו ונוכל ללמד את טולקי איך לעבוד גם עם המוצר/היישום שלכם!