תרומות

התרומות יעזרו להשאיר את טולקי ואת שאר היישומים של Point חינמיים לתמיד

 ובנוסף, התרומות יעזרו לפיתוח פרויקטים חדשים ועדכונים חדשים לטולקי.


לתרומה

 .